Co daje zarządzanie czasem projektów?

Kategoria: |
Każdy projekt musi zmieścić się w określonym czasie, to dlatego oś czasu wpisywana jest w projekt jako szczegółowy harmonogram. Realizacja projektu, oprócz rozpisania go w ramy czasowe, musi zawierać tzw. kamienie milowe, czyli punkty graniczne czasu dla każdego etapu projektu. Pracę nad projektem zaczyna się od określenia jego początku i zakończenia, następnie od terminu zakończenia wskazuje się czas finalizacji poszczególnych etapów. W trakcie realizacji zadania graniczne terminy mogą zostać przesuwane i uściślane. 

Zarządzanie czasemBadania nad predyspozycjami poszczególnych nacji wykazują, że Polacy należą do grupy pracowników pracujących najdłużej i najciężej. Tygodniowy czas pracy w Polsce należy do najdłuższych w Europie, a jednocześnie polski pracownik pracuje nieefektywnie. Diagnozowanie źródła tej sprzeczności prowadzi zwykle do wskazania dwóch problemów leżących u podstaw braku efektywności, to brak umiejętności planowania oraz gospodarowania czasem pracy. Ponieważ nie każdy posiada wrodzoną dyscyplinę w tym zakresie, warto pamiętać, że metod zarządzania czasem można się nauczyć. 

Co daje nam umiejętność zarządzania czasem?


 
Zarządzanie projektem polega m.in. na wyeliminowaniu wszystkich tych czynników, które rozpraszają i dekoncentrują zespół obniżając jego wydajność. To dlatego tak ważne jest określenie priorytetów, celu głównego i celów pośrednich. Każdy leader zespołu zarządzając projektem powinien wystrzegać się jednak perfekcjonizmu. Ustalenia na osi czasu powinny zawierać margines czasowy pozwalający na miarową realizację bez tworzenia sztucznego pośpiechu i niepotrzebnego stresu. Upływ czasu nie może demotywować. 
Najważniejszym elementem każdego projektu jest jasno sformułowany cel. Jednym z mierników celu jest czas określający przebieg realizacji. 
 
Z uwagi na zakres czasu cele dzielimy na:
  • długoterminowe, strategiczne, szacowane na 3-5 lat, wyznaczają kierunki działania najbliższej przyszłości
  • krótkoterminowe, czyli taktyczne, określane na 2-3 miesiące, proponują rozwiązania, łatwo mierzalne
  • bieżące, czyli operacyjne, na najbliższy tydzień, dają konkretne zadania i jasne polecenia

Aby nie dopuścić do marnowania czasu powinno się zastosować hierarchię dwóch kategorii: ważności oraz pilności. Warunkiem tej metody jest jednoznaczne zawężenie ścieżki działania poprzez podział na:
  • sprawy ważne i pilne: to naglące, zwykle trudne i kryzysowe tematy, sprawy do wykonania na wczoraj,  projekty o określonym i krótkim terminie realizacji, do natychmiastowego oraz osobistego wykonania
  • sprawy nieważne, ale pilne, to plany dalekosiężne, zapobieganie problemom, zlecanie zadań uczestnikom projektu, kontrola i nadzór
  • sprawy ważne, ale niepilne, rutynowe zadania czyli: spotkania, emaile, raporty, telefony
  • sprawy nieważne i niepilne, złodzieje czasu w pracy

Zarządzanie czasem w projekcie, szacowanie potrzebnej ilości czasu względem danego zadania to ważna i często decydująca o powodzeniu całego projektu umiejętność. Bez względu na zastosowaną metodę i dobór priorytetów to upływ czasu i kontrola efektywności wykorzystania go określi sprawność leadera i jego zespołu.


Strona używa cookies - tzw. ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień cookies.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.